E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknologi är på en övergripande nivå. Du får även kunskap om vilken nytta det leder till i verksamheterna samt vilka aktörer på nationell nivå som ansvarar för vad.

Webbutbildningen finns på Kunskapsguidens webbplats. Klicka här för att komma till utbildningen (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2015-10-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson