Webbinarier 2021

Måndagen den 25 januari, kl. 14.00-15.30

Anhörigskap i perspektiv – nationella minoriteter och urfolk

Tisdagen den 26 januari, kl. 14.00-15.30

Kommunikation en mänsklig rättighet för personer med flerfunktionsnedsättning

Onsdagen den 3 februari, kl. 14.30-16.00

Samspel med jämnåriga

Onsdagen den 17 februari, kl. 13.00-14.30

Digital träff om Blandade Lärande Nätverk

Måndagen den 22 februari, kl. 14.00-15.30

Anhörigskap i perspektiv – kön och socioekonomi

Tisdagen den 23 februari, kl. 18.00-19.30

Nätverksmöten med metoden Gemensam Problemlösning för personer med flerfunktionsnedsättning

Torsdagen den 4 mars, kl. 14.30-16.00

Hur kan leken bli möjlig?

Torsdagen den 25 mars, kl. 14.00-15.30

Aktivitet och delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning

Tisdagen den 27 april, kl.14.00-16.00

Vi är med – projektets metodpaket presenteras

Senast uppdaterad 2020-11-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson