Att samtala med barn

Barn har rätt att komma till tals. Personal inom vård och omsorg har ett ansvar att skapa och utveckla förutsättningarna för barnets delaktighet. Nu finns ett nytt kunskapsstöd som ger en bas och en allmän orientering, till stöd för professionella i samtal med barn. Stödet vänder sig till att alla som möter och samtalar med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård. Nu finns också ett nytt tema på Kunskapsguiden.se, med utgångspunkt från kunskapsstödet – Att samtala med barn.

Att samtala med barn – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården

Att samtala med barn- Kunskapsguiden

Senast uppdaterad 2018-10-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson