Kraftsamling för psykisk hälsa – från ord till handling

Första veckan i juli, samma vecka som Almedalen egentligen skulle ha ägt rum, arrangerar SKR tre webbsändningar inom området psykisk hälsa. Under måndagens sändning pratade man om initiativet Kraftsamling för psykisk hälsa och hur man framöver kan arbeta vidare för att gå från ord till handling.

Ing-Marie Wieselgren, projektchef vid SKR, var moderator för dagen. Hon inledde webbsändningen med att hälsa välkomna och lämnade över ordet till Carola Gunnarsson som sitter i styrelsen vid SKR. Carola Gunarsson berättade att vi i Sverige generellt sett har en god hälsa men poängterade att oron ökar. Många upplever psykiska besvär och känner oro, stress eller ångest.

– När vi nu ser vad som har hänt med covid-19 så förstår vi alla att det finns en stor risk för att den psykiska ohälsan kommer att öka ytterligare, sa hon.

Några av coronapandemins effekter är till exempel att oron för att drabbas av viruset ökar, att många blir arbetslösa och att kvinnor blir mer exponerade för våld i hemmet.

I coronakrisens spår har många visat att man vill bidra och hjälpa till i samhället. För att samordna de initiativ som dykt upp skapade Uppdrag psykisk hälsa därför en stödlista där information, tips och råd kring psykisk hälsa i kristid samlas. Under våren har det dessutom anordnats digitala möten där man bland annat diskuterat stödlistan och vilka problem eller områden som skulle behöva uppmärksammas mer.

Med i studion under måndagens sändning fanns några av de personer som har deltagit i mötena – Siri Helle, psykolog, Liria Ortiz, psykolog och psykoterapeut, Emma Holmér från 1177, och Susanne Rolfner Suvanto från Nationellt kompetenscentrum anhöriga samt Omvårdnadsinstitutet. De pratade bland annat om stödlistan och sina erfarenheter av kraftsamlingen.

Susanne Rolfner Suvanto, som arbetar med äldre- och anhörigfrågor, lyfte att kraftsamlingen bland annat underlättat samverkan med andra.

– Det fick positiva sidoeffekter, till exempel när det gäller äldre och psykisk hälsa där vi har varit så många solitärer. Plötsligt fick vi ett sammanhang att vara med i och det kändes jättebra att vara en del av samhället på det sättet.

Under sändningen deltog också flera andra personer, bland annat Christel Lynch från Folkhälsomyndigheten, Maria Schillaci från Barnafrid, Marie Morell som är ordförande i sjukvårdsdelegationen vid SKR, Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet, Lars Stjernkvist som är politiker i Norrköpings kommun (S) och Sonny Wåhlstedt från NSPH. De pratade bland annat om hur coronapandemin kan påverka den psykiska hälsan både hos barn och vuxna samt vilka insatser det finns behov av.

Anders W Jonsson poängterade att det finns en risk att många av de som idag arbetar inom sjukvården senare kommer att drabbas av psykisk ohälsa. Dels på grund av att de utsätts för mycket stress och dels för att det inte finns någon möjlighet att samarbeta med anhöriga till de svårt sjuka människorna som de vårdar.

– Kontakten med de anhörig för de svårt sjuka och döende patienterna blir via en mobiltelefon. Allt det här är en enorm belastning för de människorna, så där hoppas jag att vi kan hitta lösningar, sa han.

Sonny Wåhlstedt och Maria Schillaci pratade också om vikten av att ha stöd till föräldrar då deras välmående i sin tur kan påverka barnen.

– Barns hälsa är intimt sammankopplat med föräldrarnas och vårdnadshavarens välmående och välbefinnande, så föräldrastödet och tillgången till föräldrautbildningar är väldigt viktigt från småbarnsåren och hela vägen upp, sa Maria Schillaci.

I en senare del av sändningen fokuserades det mer på hur man kan gå från ord till handling och vilka hinder som finns. Irene Wennemo från Medlingsinstitutet anslöt då via länk och hon pratade bland annat om psykisk hälsa kopplat till politiken. Hennes upplevelse är att attityden kring psykisk ohälsa har förändrats mycket men att politiken kanske inte riktigt har hängt med. Vidare tryckte hon på att det är viktigt att ha tålamod och vara envis för att få igenom förändringar.

– Jag skulle säga att även små organisationer kan få mycket större genomslag än vad man tror. Det går att göra genom att träffas, prata och skriva debattartiklar ihop med andra, sa hon.

Avslutningsvis pratade Ing-Marie Wieselgren med Tomas Bokström från SIRE om sociala investeringar.

Webbsändningarna fortsätter tisdagen den 30 juni och onsdagen den 1 juli. Då medverkar Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson. Läs mer om sändningarna här 

Här kan du se måndagens webbsändning i efterhand 

Senast uppdaterad 2020-06-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson