Nyheter

Ny studie bekräftar: Anhöriga gör omfattande vårdinsatser

SNAC-projektet har publicerat en rapport om samspelet mellan informell och formell vård i hemmet hos äldre personer.

Nka medverkar i Radio Sjuhärad

Nka medverkar i ett radioinslag om konsekvenserna för anhöriga när man gör neddragningar i öppenvården för missbrukare i Borås.

Barns erfarenheter av ”The Family Talk Intervention”

Rakel Eklund har undersökt hur barn som har en förälder som är svårt sjuk och vårdas i hemmet upplever stödprogrammet "The Family Talk Intervention".

Farmor och mormor behöver också någon att prata med

Premiär för Nka podden där vi får ta del av hur det är att vara farmor och mormor till ett barnbarn med funktionsnedsättning.

Webbsändning om psykisk hälsa hos barn och unga

Under SKR:s tredje webbsändning diskuterades psykisk hälsa hos barn och unga. Här kan du läsa vad som lyftes under sändningen.

Suicidprevention i fokus under webbsändning

Under tisdagen anordnade SKR sin andra webbsändning i raden av tre inom området psykisk hälsa.

Äldres isolering får svåra konsekvenser

Infoga bild i mittenytan . . Allt fler äldre ringer till den ideella organisationen Minds telefonlinje. Många uppger att livet tappat sin mening. – Vi märker en tydlig förändring i vad samtalen handlar om. De äldre som ringer hit pratar allt oftare om...

Kraftsamling för psykisk hälsa – från ord till handling

Under tre dagar anordnar SKR webbsändningar om psykisk hälsa. Här kan du läsa vad som diskuterades under den första sändningen.

Vad är en god och nära vård - vad innebär det för anhöriga?

Nka bjuder in till onlinemöten för att diskutera slutbetänkandet från utredningen God och nära vård.

Nka deltar i webbsändningar om psykisk hälsa

Mellan den 29 juni och 1 juli arrangerar SKR tre kostnadsfria webbsändningar inom området psykisk hälsa.

Föregående1234567...