Samtal med vuxensyskon

Agneta Leander, Frida Blomgren, Henrik Holmer och Johanna Lönnermark sätter ord på sin oro, ilska, omsorg och ansvar. Maria Blad, Projekt Vuxensyskon, är samtalsledare.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-11-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson