NPF- forum: Från vaggan till graven

Ta del av två inspirerande och kunskapsrika dagar med fokus på hur olika områden i livet på olika sätt påverkas av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

I år ligger fokus på att NPF är en funktionsnedsättning som finns med oss genom hela livet och som kan påverka oss på olika sätt i olika åldrar. Det kan handla om att inte få delta i gruppen på förskolan, att inte få den förståelse och det stöd som man behöver för att nå kunskapsmålen i skolan, eller för att överhuvudtaget kunna ta sig dit. Det kan också handla om att kämpa hela livet för att inte misslyckas med relationer, att få sin föräldraförmåga ifrågasatt eller att behöva kämpa sig till anpassningar på utbildningar och arbetsplatser. Eller om att inse att man har levt ett helt liv med en odiagnostiserad funktionsnedsättning först när ens barnbarn får en diagnos.

Det är denna livslånga och komplexa bild av NPF som står i fokus för NPF Forum 2020. Vi vill göra det osynliga funktionshindret synligt under hela livet – från vaggan till graven.

Samarbetspartners är Nka, KIND, Humana, Psykologpartners, NSPH och Hjärnkoll.

Konferensavgifter:
Deltagare, ej medlem
1875 kr/dag
3500 kr för bägge dagarna
(inkl. moms)

Deltagare, medlem
1250 kr/dag
2250 kr för bägge dagarna
(inkl. moms)

För- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i ovanstående priser.

Här kan du läsa mer och anmäla dig

Senast uppdaterad 2020-01-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson