Utbildning i BRA-samtal

Tid
Ämne
Utbildning i BRA-samtal
Plats
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Linnégatan 89 C, Stockholm
Skapad

Stiftelsen Allmänna Barnhuset erbjuder utbildningar i BRA-samtal. BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset skriver på sin webbsida att BRA-samtal är en modell som hjälper personal att informera föräldrar och prata med barn med anledning av deras anhörigskap. Målgruppen är barn som är 7-18 år gamla och som har en förälder eller annan vuxen som de bor tillsammans med som har missbruks- eller spelproblem, psykisk sjukdom, psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som har avlidit.

Utbildningen genomförs under två heldagar och undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel.

Plats: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Linnégatan 89 C, Stockholm
Datum: 5 februari & 11 mars 2021
Tid: 08.30-16.00
Pris ex moms: 4 500 kr + 462 kr utbildningsmaterial

Här kan du läsa mer om BRA-samtal och utbildningen

Senast uppdaterad 2020-09-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson