Det bästa anhörigstödet – en väl fungerande vård och omsorg

– En väl fungerande vård och omsorg är det bästa anhörigstödet. Den slutsatsen drogs under inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa den 20 oktober

Läs reportaget

Inspirationsdag om anhörigstöd

Hur ska anhöriga få det stöd och den hjälp de behöver?
Det var temat under inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa som ägde rum den 25 november.

Läs reportaget

Så får familjen kraft att hantera symtomen

Det är symtomen som är problemet – inte den som är sjuk. Och symtomen påverkar alla inblandade, både patienten och de anhöriga. När Tina Orhagen förklarar detta brukar familjemedlemmarna dra en gemensam suck av lättnad.

Läs reportaget

Senast uppdaterad 2017-11-21 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson