Blandade lärande nätverk

Blandade lärande nätverk, BLN, är en metod som Nka använder för att utveckla bättre stöd för anhöriga. Ett BLN består av tio-tolv personer från en och samma kommun. Bland deltagarna återfinns anhöriga, brukare, anställda inom vård och omsorg, chefer och politiker.

Det lokala nätverket ingår i sin tur i ett nationellt nätverk som brukar omfatta ett tiotal kommuner. Varje nationellt nätverk har ett eget tema, som diskussionerna i de lokala nätverken utgår ifrån.

I april 2013 infördes metoden inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Hittills har två nationella nätverk genomförts inom området psykisk ohälsa. Sammanlagt har 18 orter medverkat i nätverket 2013-2015.

Har du frågor eller vill starta upp ett BLN? Kontakta då gärna oss.

info@anhoriga.se

Senast uppdaterad 2016-08-31 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson