Alla har rätt att kommunicera

Att få kommunicera är en rättighet enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige följer konventionen sedan 2008.

Kommunikation är ett brett begrepp och innebär mycket mer än bara ett talat språk. Barn och unga med flerfunktionsnedsättning och begränsad förmåga att forma ord kan använda ljud, kroppsspråk, tecken eller bilder för att göra sina behov uppmärksammade. Det kallas för AKK, alternativ och kompletterande kommunikation. Att få kommunicera är att få göra val, ställa frågor, säga nej, få veta vad som händer, få bekräftelse och svar, få ett värdigt tilltal och att få delta i samtal som är meningsfulla.

Kommunikation förutsätter ett samspel med andra människor som tolkar signalerna och ger återkoppling. Det ger delaktighet och innebär den stora och viktiga skillnaden mellan att bli hanterad och att få en god omsorg.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation - Hälsa och habilitering i Uppsala
Handledarutbildning i Karlstadmodellen
Boktips: Samspråk
Boktips: Tidig AKK - Stöd för stora och små

Jenny Wilder forskar om kommunikation

Jenny Wilder är forskare och lektor vid Mälardalens högskola. För Nka arbetar hon med en kunskapsöversikt om kommunikation och samspel. Den beräknas bli klar i augusti 2013.

Jenny Wilders forskning

Logopeden

Barn och unga med flerfunktionsnedsättning behöver ofta hjälp med att hitta ett bra sätt att kommunicera. Den som är ansvarig för att utreda kommunikationssvårigheter och hitta alternativa möjligheter till en bra kommunikation är logopeden.

Logopeden på habiliteringen

Senast uppdaterad 2016-01-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson