Fler aktörer

Allmänna barnhuset
Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar för att stödja socialt utsatta barn. Det gör vi framför allt genom att stödja forskning, driva metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.
Allmänna barnhusets webbplats (nytt fönster)

Anhörigas riksförbund
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.
Anhörigas rikförbunds webbplats (nytt fönster)

Barndialogen
Barndialogen är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget i Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer med utgångspunkt från FNs Barnkonvention.
Barndialogens webbsida (nytt fönster)

Barnombudsmannen
Barnombudsmannen ska i första hand stå för en övergripande bevakning av barn- och ungdomsfrågorna utifrån barnkonventionen och svensk lagstiftning.
Barnombudsmannens webbplats (nytt fönster)

Barns beste
Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.
Barns bestes webbplats (nytt fönster)

Bris
Barnens rätt i samhället, BRIS, erbjuder stöd till vuxna utifrån mångårig kunskap och erfarenhet av samtal med barn och unga.
BRIS webbplats (nytt fönster)

Brottsoffermyndigheten -Jag vill veta
En plats för barn och ungdomar som vill veta allt om sina rättigheter vid brott.
Jag vill vetas webbplats (nytt fönster)

Bufff
En plats för barn till föräldrar inom Kriminalvården. Bufff är en ideell förening som genom sin verksamhet ger stöd åt barn som har en förälder i fängelse eller häkte.
Bufff webbplats (nytt fönster)

CAN
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger.
CAN:s webbplats (nytt fönster)

Demensförbundet
Demensförbundet startades 1984 och är idag Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga med 11.000 medlemmar och 130 Demensföreningar runtom i hela Sverige.
Demensförbundets webbplats (nytt fönster)

Ersta vändpunkten
Ersta Vändpunkten finns för dig som lever i eller vuxit upp i en familj med missbruk.
Ersta vändpunkts webbplats (nytt fönster)

FAS-föreningen
FAS-föreningen finns till för dig som har barn med fosterskador orsakade av alkohol. Vi finns till för dig vare sig du är adoptivförälder, familjehem eller biologisk förälder.
FAS-föreningens webbplats (nytt fönster)

Hjärnkoll
Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.
Hjärnkolls webbplats (nytt fönster)

Junis
OGT-NTOs Juniorförbund kallas också för Junis. Vi är en barnorganisation som står på barnens sida, med en verksamhet där barn kan vara barn.
Junis webbplats (nytt fönster)

Kuling
Barn och unga till föräldrar med psykisk sjukdom kan få stöd via vår chatt som är öppen måndagar klockan 19-21. Chatten är öppen för alla oavsett var i landet man bor och är alltid bemannad med personal från psykiatrin. Den som chattar kan vara anonym men behöver skapa en inloggning för att kunna delta.
Kulings webbplats (nytt fönster)

Maskrosbarn
Maskrosbarn är Sveriges enda anhörigorganisation för unga som växer upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar.
Maskrosbarns webbplats (nytt fönster)

NSPH
Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.
NSPH:s webbplats (nytt fönster)

Psynk - psykisk hälsa, barn och unga
Projektet synkroniserar insatserna för barns och ungdomars psykiska hälsa runt om i landet.
Psynks webbsida (nytt fönster)

Ps Young Support
Forskningsprojektet PS Young Support undersöker om ett internet baserat stöd kan hjälpa unga människor som har någon närstående, en vän eller familjemedlem, som mår psykiskt dåligt.
Ps Young Supports webbplats (nytt fönster)

Schizofreniförbundet
Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Källan är deras gruppsverksamhet för barn.
Schizofreniförbundets webbplats (nytt fönster)

Strokeförbundet
Förbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade.
Strokeförbundets webbplats (nytt fönster)

Stödgruppledarnas Förening
Stödgruppledarnas Förening Sverige bildades i Stockholm den 18 maj 2011. Det är en ideell förening.
Stödgruppsledarnas Förenings webbplats (nytt fönster)

Trygga barnen
Stiftelsen Trygga Barnen är en icke vinstdrivande organisation med syfte att hjälpa barn, ungdomar, föräldrar och anhöriga i familjer med beroendeproblematik.
Trygga barnens webbplats (nytt fönster)

UNF
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil.
UNF:s webbplats (nytt fönster)

Ung cancer
Ung Cancer arbetar för att alla unga vuxna som drabbats av cancer ska få det stöd, hjälp och vård de behöver. De arbetar också för att unga vuxna anhöriga till cancerdrabbade ska få bästa möjliga stöd och hjälp.
Ung cancers webbplats (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson